Kot marsikdo v današnjem času nadaljujem »kariero« na samostojni poti. Po končanem študiju sem dobila čudovito službo. Našla sem ljubezen do ustvarjalnega dela z otroki in do predajanja znanja o naravi in njenih zakonitostih. Zato se tudi odpiram svetu (zaenkrat Sloveniji), da bom lahko nadaljevala svoje poslanstvo, ki je učenje in vzbujanje zanimanja ter navdušenja do narave pri ljudeh, predvsem otrocih. Narava je pač zakon! Vsaj zame, morda tudi zate, ali pa ne. Nič hudega. Smo različni, kar je nadvse čudovito in dela naše okolje celovito. Ravno tako se ta celovitost in raznolikost kaže v naravi – kar je že prvi primer osupljivosti narave, ki ga lahko prenesemo v razumevanje sebe, družbe in nasploh okolice.

Verjamem, da je ključ do lepe in uravnotežene prihodnosti ohranjanje stika z naravo in poznavanje ter razumevanje vsega, kar nas obdaja. Nove tehnologije, pripomočki in opravki nam preveč zaposlijo misli in čas. Pogosto nas to oddalji od samih s seboj in ostalih, s čimer se moramo znati soočati in shajati. Otrokom želim ponuditi zdrave temelje in poznavanje narave, da bodo lahko ostali »prizemljeni« ob vseh novostih, ki šele prihajajo v njihova življenja.

V mojih nadaljnjih zapisih bo pestra mešanica iskanja načinov, kako naravo približati otrokom, o pozitivnih vplivih narave, mojih vtisov in opazovanj z raznoraznih izletov po Sloveniji in tujini, novih idej, kam na izlet za vikend ali po utrinek narave v »slabem vremenu« …

Upam, da bom imela možnost deliti čudeže narave, skrivnosti opazovanja in sobivanja z naravo s čim več radovedneži. In verjamem, da bo število Geomulcev, malih in velikih naravoslovcev (še bolje: naravoljubcev), raslo in raslo, saj nam ob vseh modernih čutnih eksplozijah, ki so nam na voljo, da zadostimo svojim, dražljajev lačnih čutom, narava (še) vedno ponuja ogromno prostora za čudenje.

Naj se trdo in zabavno delo začne!

Čudovita harmonija žive in nežive narave