Za učitelje, učence/dijake, starše …

Na spletu obstaja že kar nekaj spletnih strani, ki ponujajo učne ure, posamezne naloge in različne vsebine za popestritev učenja. Ko sem pri Tjaši I. Lešnik, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, zasledila nekaj teh spletnih strani, sem pomislila, da bi jih bilo dobro združiti v en seznam. Razdelila sem jih glede na razrede in posamezne predmete kolikor je to mogoče. Navedbo posameznih avtorjev, založb, zavodov in ministrstev sem namenoma izpustila, zaradi preglednosti in manjšega obsega seznama. Vse povezave na spletne strani so označene z zeleno barvo.

Seznam se lahko dopolni. Če najdete še kaj koristnega in uporabnega, mi lahko pišete na geomulci@gmail.com.

Učitelji ste v tem času pri svojem delu verjetno prišli do kakšnih uporabnih ugotovitev. Gospodična knjiga (Nina Prešern, profesorica slovenščine na gimnaziji) je na svojem blogu zapisala 8 namigov za poučevanje na daljavo in vas vabi, da delite še kak svoj nasvet.

 

Osnovna šola

1. razred

VEČ PREDMETOV Učbeniki Lili in Bine, sedaj brezplačno tudi za tiste, ki ne uporabljajo učbenikov.

VEČ PREDMETOV Interaktivne naloge UČIMse. sedaj brezplačno.

VEČ PREDMETOV  Interaktivne vaje in igre.

SLOVENŠČINA – OPISMENJEVANJE Planeta_si – Frepy. Različne igre in naloge. Opomba: meni ne dela zaradi vtičnika.

MATEMATIKA Astra.si, sistematična video razlaga.

MATEMATIKA Naloge in razlage E-UM. Opomba: na povezavi lahko piše, da ni varna, nadaljujete lahko kljub opozorilu.

OPISMENJEVANJE, SPOZNAVANJE OKOLJA Igra vislic: mesta v Sloveniji.

 

2. razred

VEČ PREDMETOV Učbeniki Lili in Bine, sedaj brezplačno tudi za tiste, ki ne uporabljajo učbenikov.

VEČ PREDMETOV Interaktivne naloge UČIMse. sedaj brezplačno.

VEČ PREDMETOV  Interaktivne vaje in igre.

ANGLEŠČINA pouk na daljavo, učiteljica na OŠ

ANGLEŠČINA Knjižice za zgodnje branje/opismenjevanje, ki jih lahko natisnete.

MATEMATIKA Astra.si, sistematična video razlaga.

MATEMATIKA Naloge in razlage E-UM. Opomba: na povezavi lahko piše, da ni varna, nadaljujete lahko kljub opozorilu.

OPISMENJEVANJE, SPOZNAVANJE OKOLJA Igra vislic: mesta v Sloveniji.

3. razred

VEČ PREDMETOV Učbeniki Lili in Bine, sedaj brezplačno tudi za tiste, ki ne uporabljajo učbenikov.

VEČ PREDMETOV Interaktivne naloge UČIMse. sedaj brezplačno.

VEČ PREDMETOV  Interaktivne vaje in igre.

MATEMATIKA Astra.si, sistematična video razlaga.

MATEMATIKA Naloge in razlage E-UM. Opomba: na povezavi lahko piše, da ni varna, nadaljujete lahko kljub opozorilu.

ANGLEŠČINA Knjižice za zgodnje branje/opismenjevanje, ki jih lahko natisnete.

SPOZNAVANJE OKOLJA Igra vislic: mesta v Sloveniji.

4. razred

VEČ PREDMETOV Interaktivne naloge UČIMse. sedaj brezplačno.

VEČ PREDMETOV  Interaktivne vaje in igre.

MATEMATIKA, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA E-učbeniki Spletno mesto interaktivnih učbenikov, vezano na učni načrt.

ANGLEŠČINA pouk na daljavo, učiteljica na OŠ

ANGLEŠČINA Games to learn english, interaktivne naloge in igre za učenje.

ANGLEŠČINA Knjižice za zgodnje branje/opismenjevanje, ki jih lahko natisnete.

MATEMATIKA Astra.si, sistematična video razlaga.

MATEMATIKA Naloge in razlage E-UM. Opomba: na povezavi lahko piše, da ni varna, nadaljujete lahko kljub opozorilu.

5. razred

VEČ PREDMETOV Interaktivne naloge UČIMse. sedaj brezplačno.

MATEMATIKA, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA Spletno mesto interaktivnih učbenikov Razlaga vsebin z vajami, vezano na učni načrt.

VEČ PREDMETOV  Interaktivne vaje in igre.

MATEMATIKA Astra.si, sistematična video razlaga.

MATEMATIKA Naloge in razlage E-UM. Opomba: na povezavi lahko piše, da ni varna, nadaljujete lahko kljub opozorilu.

ANGLEŠČINA Games to learn english, interaktivne naloge in igre za učenje.

6. razred

VEČ PREDMETOV Interaktivne naloge UČIMse. sedaj brezplačno.

MATEMATIKA, NARAVOSLOVJE Spletno mesto interaktivnih učbenikov Razlaga vsebin z vajami, vezano na učni načrt.

VEČ PREDMETOV  Interaktivne vaje in igre.

MATEMATIKA Astra.si, sistematična video razlaga.

MATEMATIKA Naloge in razlage E-UM. Opomba: na povezavi lahko piše, da ni varna, nadaljujete lahko kljub opozorilu.

ANGLEŠČINA Games to learn english, interaktivne naloge in igre za učenje

7. razred

VEČ PREDMETOV Interaktivne naloge UČIMse. sedaj brezplačno.

MATEMATIKA, NARAVOSLOVJE, NEMŠČINA Spletno mesto interaktivnih učbenikov Razlaga vsebin z vajami, vezano na učni načrt.

VEČ PREDMETOV  Interaktivne vaje in igre.

MATEMATIKA Astra.si, sistematična video razlaga.

MATEMATIKA Naloge in razlage E-UM. Opomba: na povezavi lahko piše, da ni varna, nadaljujete lahko kljub opozorilu.

ANGLEŠČINA Games to learn english, interaktivne naloge in igre za učenje.

 

8. razred

VEČ PREDMETOV Interaktivne naloge UČIMse. sedaj brezplačno.

MATEMATIKA, SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, FIZIKA, KEMIJA, GEOGRAFIJA, GLASBENA UMETNOST, LIKOVNA UMETNOST Spletno mesto interaktivnih učbenikov Razlaga vsebin z vajami, vezano na učni načrt.

VEČ PREDMETOV  Interaktivne vaje in igre.

MATEMATIKA Astra.si, sistematična video razlaga.

MATEMATIKA Naloge in razlage E-UM. Opomba: na povezavi lahko piše, da ni varna, nadaljujete lahko kljub opozorilu.

GEOGRAFIJA Aplikacija Kamencheck (na Google Play) za določevanje kamnin, ki so značilne v Sloveniji.

ANGLEŠČINA Games to learn english, interaktivne naloge in igre za učenje.

 

9. razred

VEČ PREDMETOV Interaktivne naloge UČIMse. sedaj brezplačno.

MATEMATIKA, SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, FIZIKA, KEMIJA, GEOGRAFIJA, GLASBENA UMETNOST, LIKOVNA UMETNOST Spletno mesto interaktivnih učbenikov Razlaga vsebin z vajami, vezano na učni načrt.

VEČ PREDMETOV  Interaktivne vaje in igre.

MATEMATIKA Astra.si, sistematična video razlaga.

MATEMATIKA Naloge in razlage E-UM. Opomba: na povezavi lahko piše, da ni varna, nadaljujete lahko kljub opozorilu.

GEOGRAFIJA Aplikacija Kamencheck (na Google Play) za določevanje kamnin, ki so značilne v Sloveniji.

ANGLEŠČINA Games to learn english, interaktivne naloge in igre za učenje.

 

 

 

Srednja šola in ostalo

Srednja šola

MATEMATIKA, SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, KEMIJA, GEOGRAFIJA, GLASBENA UMETNOST, LIKOVNA UMETNOST  Spletno mesto interaktivnih učbenikov Razlaga vsebin z vajami, vezano na učni načrt.

MATEMATIKA Astra.si, video inštrukcije

VEČ PREDMETOV – GIMNAZIJSKI PROGRAM   Izobraževanje na daljavo Jazon.

GEOGRAFIJA  Aplikacija Kamencheck za določevanje kamnin značilnih v Sloveniji

Seznam specifičnih vsebin

VODA  Škrat Vodko  Kaj je voda in od kje prihaja?

VODNI KROG  Aplikacija prikazuje vodni krog. Potreben je Flash predvajalnik.

VODA  Cevko  Pod zavihkom Mestna šola najdete različne vsebione o vodi. Potreben je Flash predvajalnik.

SKUPINE GLASBIL Predstavitev skupine glasbil na spletišču PREZI

PTICE  Določevalni ključ pogostih vrtnih ptic.

DVOŽIVKE Določevalni ključ dvoživk na območju Slovenije.

BESEDNE IGRE – ANGLEŠČINA DIGIPUZZLE

CŠOD sproti objavlja aktivnosti, delovne liste, navodila za poskuse… Vsebine razdeljene na poglavja: NARAVOSLOVNE, ŠPORTNE, DRUŽBOSLOVNE, USTVARJALNE, JEZIKOVNE, V KUHINJI

 

Seznam spletnih strani/orodij za izdelavo lastnih interaktivnih nalog

Spletna stran Slovensko izobraževalno omrežje

Razložen primer uporabe spletne strani Kahoot!

Razlaga aplikacije za video analizo pri športu

Snemanje in oblikovanje posnetkov, primer.

Astra.si: video razlage posameznih vsebinskih sklopov matematike
Spletno mesto interaktivnih učbenikov
Interaktivne vaje

 

 

 

 

 

Aplikacija Kamencheck za določevanje kamnin